Derbigum Tätskikt


1983 inleddes det som man utan överdrift kan kalla en ”Tak-Revolution” i Sverige. Då importerades de första rullarna DERBIGUM och sedan dess har uppmärksamheten kring materialet bara ökat. Vi på Derbigum tillsammans med våra auktoriserade Täta Tak- entreprenörer har idag lagt mer än 15 miljoner kvadratmeter Derbigum på allt från bryggerier, industrihallar, skolor, bostäder m m.

Marknadsledande inom polymerbaserade tätskikt

Idag är Derbigum marknadsledande inom polymerbaserade tätskikt för tak.
Generalagenten för DERBIGUM finns i Stockholm/Järfälla Hemsida Derbigum Sverige.
Garantin är på upp till 25 år och gäller både material, arbete och bäst av allt, det viktigaste, följdskador. Denna garanti är fullt återförsäkrad förbetald och utan självrisk.

Ett bra takmaterial kan dock aldrig kompensera en dålig läggning.
Därför vill vi gärna visa hur Derbigum tar sig ut i verkligheten. Det är där den riktiga kvaliteten märks, den som skapas på taken av våra utbildade takläggare.

Skicka ett mail så kontaktar vi dig och hoppas Du har tid att lyssna på mer om Täta Tak-konceptet och om vår verksamhet på SKÅNSKA TAK. Samtidigt kan vi arrangera ett besök på något av våra referenstak.

Till dess hoppas vi att den information vi bifogar kan ge Dig svar på några av dina frågor.

Ta gärna del av denna kostnadsanalys där Derbigum jämförs med andra tätskikt.

Tätskikt med garanti

Vi gör naturligtvis vårt yttersta för att det inte skall uppstå några problem med läckage efter att vi har färdigställt våra arbeten. Skulle det ändå, mot förmodan inträffa, agerar vi omgående.

Vår första åtgärd är naturligtvis att åtgärda läckaget. Skulle det visa sig att skador har uppstått i underliggande konstruktion eller lokaler, åtgärdar vi dessa. Har läckan uppkommit genom materialfel eller felaktigt utfört arbete täcks kostnaderna för åtgärderna av vår garanti.

På våra tätskikt har vi möjlighet att lämna upp till 25 års garanti.

Garantin innebär inte bara att vi åtgärdar det eventuellt otäta tätskiktet, utan även att vi ansvarar för skador som uppkommit i underliggande lokaler och konstruktion.

För tätskiktet Derbigum, som levereras av Derbigum Sverige AB, lämnas även en 20-årig garanti. En garanti UTAN självrisk som givetvis är förutbetald.

När Skånska Tak har monterat ett tätskikt, kommer en kvalitetskontrollant från Derbigum och kontrollerar att vi har utfört allting rätt och riktigt. Därefter översändes ett garantibevis till kunden som gäller i upp till 20 år från färdigställandedatumet.

Garantier i sig gör inte att tätskikten blir tätare, funktionen säkerställer vi med att arbeta med duktiga leverantörer och framförallt med duktiga montörer. Med den kvalitet som vi idag har på arbetsutförande och material, kan vi räkna med en livslängd mellan 25 och 35 år på tätskikten, varför garantierna endast gäller under en ganska kort tid av den förväntade livslängden på tätskiktet.

Våra styrkor

Stabilt företag

med 30 år i branschen.

Hög kvalitet

där vi erbjuder ett totalåtagande.

Tillförlitliga

med bl.a. tilldelad AAA av Solidet.

(Du får en Trisslott som tack)


Telefon: 0416-123 81
E-post : info@skanska-tak.se


Copyright: 2023 Skånska Tak Entreprenad AB.
Producerad av Mild Media.