Tilläggsisolering

Det kan vara klokt att överväga tilläggsisolering i äldre byggnader. Lufttäta och välisolerade hus ger en lägre värmeförlust och därmed lägre energiförbrukning. Du får dessutom en god termisk komfort hela vintern samtidigt som ny isolering också ger ett tystare hem. Det är möjligt att bland annat tilläggsisolera tak, vind och ytterväggar, antingen var för sig eller tillsammans. För ett lyckat resultat är det viktigt att klargöra hur värmeförlusterna ser ut i den befintliga byggnaden. Det är också viktigt att lägga upp en genomtänkt strategi för arbetet då denna sorts ingrepp förändrar temperaturprofilen i ett hus, vilket innebär att fuktförhållande och uttorkningsmöjligheter påverkas. Skånska Tak AB har utfört många tilläggsisoleringar av tak under våra år i branschen. Vi genomför gärna en energiberäkning av ditt hus för att se om denna lösning kan vara intressant.

 

Tilläggsisolering av tak, vind och yttervägg

Våra nya, moderna byggnader behöver ingen tilläggsisolering. De är så pass välisolerade att värmeförlusterna bara står för en liten del av driftenergin. För äldre hus kan fördelningen se helt annorlunda ut. Därför är det många gånger väl motiverat att se över vilken isoleringsgrad byggnaden har. Vi på Skånska Tak AB utför tilläggsisoleringar av tak som står sig över tid. Skälen till att göra denna förbättring av befintliga byggnader är många, exempelvis att:

  • Energibespara – ur både ekonomiskt och miljövänligt perspektiv. Tilläggskostnaden för isolering vid omläggning av gammalt tätskikt är betald efter 5-10 år på grund av lägre energikostnader. Liksom att energitillverkning påverkar miljön negativt och ju lägre ett hushåll drar desto vänligare mot miljön är det.
  • Eliminera fuktproblem – korrekt utförd tilläggsisolering bidrar till att den gamla konstruktionen blir torrare.
  • Försäkringspremier troligen blir lägre. Genom att täcka eventuella brännbara material i det gamla taket med obrännbar mineralull minskar brandrisken.
  • Värdet på huset ökar – mer än kostnaden för den nya isoleringen.
Våra styrkor

Stabilt företag

med 30 år i branschen.

Hög kvalitet

där vi erbjuder ett totalåtagande.

Tillförlitliga

med bl.a. tilldelad AAA av Solidet.

(Du får en Trisslott som tack)


Telefon: 0416-123 81
E-post : info@skanska-tak.se


Copyright: 2023 Skånska Tak Entreprenad AB.
Producerad av Mild Media.