Taksäkerhet

För Skånska Tak AB är taksäkerheten ett grundval i varje nytt projekt. Både människor och egendom ska tryggas genom smarta takkonstruktioner och korrekt materialval. Redan vid ritbordet fattar vi beslut utifrån brandsäkerhet för tak och tar fram undertakskonstruktioner som utgör en skyddande barriär.
Korrekt utformad ska undertakskonstruktionen förhindra upphettning och antändning av konstruktionen och materialen som ligger över. Liksom den vid påverkan av värme ska upprätthålla både brandmotstånd och bärförmåga. Det utvändiga täckningsmaterialet bör i sin tur vara lätt att ta bort vid brand.

Takpannor är ett bra alternativ. För metalltak eller tak av bitumen kan inspektionshål fylla en liknande funktion. Taksäkerheten regleras bland annat av avsnitt 5:521 i Boverkets Byggregler som tar upp de brandkrav som bland annat ställs på material i tak. Gällande taksäkerhet för våra undertak har vi på Skånska Tak AB valt att samarbeta med Paroc.

Brandsäkerhet för tak

Enligt BBR uppnås taksäkerhet exempelvis genom att takmaterialet är svårantändligt. Materialet ska inte deformeras, rasa ner eller på annat sätt förändras vid ringa brandpåverkan. Heller inte smälta och droppa utanför brandhärdens omedelbara närhet. Denna del av byggreglerna kan uppfyllas med ett K210-klassat undertakssystem. Klassningen lämpar sig särskilt väl i byggnader och utrymmen som har högt skyddsvärde samt i alla typer av utrymningsvägar – där brandspridning och tidsförlopp kan vara skillnaden mellan liv och död. Taksäkerheten i våra projekt uppnås bland annat med Parocs produkter. Dessa tillverkas av stenull som tål temperaturer över 1000°C. Materialet förändras inte, oavsett kraftiga temperaturväxlingar eller fuktighet, utan behåller samma goda värme- och brandisolerande egenskaper under byggnadens hela livslängd. Stenullsprodukterna är klassificerade i Euroklass A1, obrännbart material, vilket är den högsta klassen för byggmaterials brandegenskaper.

Våra styrkor

Stabilt företag

med 30 år i branschen.

Hög kvalitet

där vi erbjuder ett totalåtagande.

Tillförlitliga

med bl.a. tilldelad AAA av Solidet.

(Du får en Trisslott som tack)


Telefon: 0416-123 81
E-post : info@skanska-tak.se


Copyright: 2022 Skånska Tak Entreprenad AB.
Producerad av Mild Media.