Takentreprenör i Skåne


ETT företag att hålla reda på

Skånska Tak AB har varit verksamma som takentreprenörer i Malmö och övriga Skåne under närmare 30 år. Vi är en komplett takentreprenör som erbjuder ett totalåtagande, vilket innebär att du som kund bara behöver ha kontakt med oss. Det spar in på tid och kostnader för dig, samtidigt som våra takentreprenader blir smidigare att utföra. Vi eller någon av våra skickliga samarbetspartners bygger helt färdiga tak, gårdsbjälklag, takterrasser med mera. Alltsammanutifrån våra fyra ben:

  • Derbigum – en matta av APP-modifierad asfalt med två bärare: polyesterfilt och glasfiberväv.
  • Auktorisation – våra montörer har utbildats i produktkundskap och läggningsteknik samt i leverantörernas egen takskola.
  • Kvalitetssäkring – direkt vid monteringsstart påbörjar vi vår unika kvalitetskontroll. Denna pågår sedan under hela garantitiden med målet att låta ditt tak vara som nytt även efter 20 år.
  • Garantier – Debrigum lämnar en 20-årig garanti för material, arbete och följdskador som gäller offentliga och kommersiella byggnader samt hyresfastigheter. Garantin lämnas utan självrisk och är förutbetald.

Komplett takentreprenör med lång erfarenhet

Vi på Skånska Tak AB känner en stolthet över vårt yrke som takentreprenörer. Vårt mål är att de takentreprenader vi utför ska hålla så pass god kvalitet att de helt och fullt motsvarar dina behov, krav och förväntningar. Kvalitetstänket går igen i hela vårt företag, från chefer och medarbetare till våra partners. I praktiken betyder det att vi för all takentreprenad i Skåne använder material av rätt kvalitet. Vi ser också till att fortlöpande utbilda vår personal så att arbetet blir fackmannamässigt och tillförlitligt gjort.

Likaså tar vi som takentreprenörer ett miljöansvar för våra projekt. I möjligaste mån väljer vi arbetsmetoder som är skonsamma för miljön, förespråkar produkter med minst miljöpåverkan och håller ett nära samarbete med våra leverantörer. Som en del av detta återvinner vi allt Debribum- spill samt källsorterar på plats.

Våra styrkor

Stabilt företag

med 30 år i branschen.

Hög kvalitet

där vi erbjuder ett totalåtagande.

Tillförlitliga

med bl.a. tilldelad AAA av Solidet.

Kontakta oss

Tack för ditt besök hos Skånska Tak Entreprenad AB.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Skånska Tak AB
Box 97
275 22  Sjöbo
Telefon: 0416- 123 81
Mobil: 070- 547 0599

E-post: info@skanska-tak.se

(Du får en Trisslott som tack)


Telefon: 0416-123 81
E-post : info@skanska-tak.se


Copyright: 2024 Skånska Tak Entreprenad AB.
Producerad av Mild Media.