Miljö & Kvalité


ETT företag att hålla reda på

Miljöpolicy

Vi strävar efter att tillämpa en helhetssyn på våra entreprenaders miljöstörning.vi skall om möjligt välja sådana arbetsmetoder som är skonsamma mot miljön samt förespråka de produkter med minst miljöpåverkan. Vi skall alltid uppfylla myndigheternas krav, miljölagstiftning och föreskrifter, och om tekniskt och ekonomiskt möjligt ta ännu större hänsyn till miljöfördelarna.

Vi utbildar fortlöpande våra medarbetare i vårt miljöarbete och informerar både dom och våra kunder om vårt arbetes inverkan på miljön.
Detta skall ske på ett öppet och objektivt sätt.

För att uppfylla vår miljöpolicy, har vi ett tätt samarbete med vår materialleverantör för att kunna uppnå våra mål med att förebygga föroreningar utifrån betydande miljöaspekter. Vi strävar även efter att ständig förbättring skall uppnås genom löpande aktiviteter och uppföljning.

Vi arbetar efter egenkontroll framtagen tillsammans med leverantör och utformad efter ISO 9002 och ISO 14001. Materialleverantören är även EMAS-certifierad. Vi återvinner allt derbigum spill. Samt källsorterar på arbetsplats.

 

Arbetsmiljöpolicy

Arbetet på Skånska tak skall för alla medarbetare vara utvecklande och engagerande. det skall vara en attraktiv arbetsplats där arbetsmiljön skall vara mycket bra, den skall även vara säker och jämställd och det är viktigt att alla trivs, kan och vill jobba till sin pension.

Vi uppfyller myndigheternas minimikrav, arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter, Vi arbetar även mycket för att skapa en så stressfri och bekväm arbetsmiljö som möjligt för våra medarbetare.

Vi ställer krav på våra anställda att de skall, för sin egen säkerhet, följa våra arbetsmiljöregler och gällande föreskrifter och även påpeka förbättringar och brister för snabb korrigering.

 

Kvalitetspolicy

Det är Skånska Taks kvalitetspolicy att alltid utföra arbeten och tjänster av en sådan kvalitet att de till fullo motsvarar kundens behov, krav och förväntningar samt följa samhällets regler.

Detta skall vi uppnå genom att alltid använda material av rätt kvalitet samt fortlöpande utbilda vår personal, så att vi alltid utför ett fackmannamässigt och tillförlitligt arbete. Vi skall dessutom sträva mot att samtliga anställda både skall kunna vistas i en arbetsmiljö samt ha ett miljötänkande, som uppfyller dagens och morgondagens krav.

Skånska tak strävar även för att hålla kvar anseende och öka sin konkurrenskraft vilket gör att ett kvalitetstänk genomsyrar alla i bolaget och vi arbetar för att för att kundernas krav och förväntningar är vägledande,
när vi fattar nya beslut inom företaget.

Skånska tak verkar för att ha en god lönsamhet med stabil ekonomi. Tillsammans med utförandets kvalitet och tillförlitligheten hos Skånska tak skall arbetet resultera i ett gott samarbete och långvariga relationer med kunder och leverantörer, där alla ser vinsten med kvalitet.

Skånska tak arbetar även för att vara så kostnadseffektiva som möjligt med minimalt spill och effektiva beräkningar.

Har du fler funderingar kring vårt miljö-och kvalitetsarbete är du hjärtligt välkommen att höra av dig här.

 

Våra styrkor

Stabilt företag

med 30 år i branschen.

Hög kvalitet

där vi erbjuder ett totalåtagande.

Tillförlitliga

med bl.a. tilldelad AAA av Solidet.

Kontakta oss

Tack för ditt besök hos Skånska Tak Entreprenad AB.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Skånska Tak AB
Box 97
275 22  Sjöbo
Telefon: 0416- 123 81
Mobil: 070- 547 0599

E-post: info@skanska-tak.se

(Du får en Trisslott som tack)


Telefon: 0416-123 81
E-post : info@skanska-tak.se


Copyright: 2023 Skånska Tak Entreprenad AB.
Producerad av Mild Media.