Listtäckning

Listtäckning i Skåne

Vi utför listtäckning i Skåne, både på äldre hus vars ägare vill behålla husets karaktär samt på nya hus. För även om listtäckning är en gammal takläggningsmetod blir listtaken alltmer populära på grund av deras tidlösa, estetiska utseende. Listerna ger taket en struktur som i kombination med det blanka ytskiktet skapar en mycket spännande effekt.

 

Papptak med listtäckning

Papptak med listtäckning är en gammal företeelse. Förr gick listtäckningen till som så att takpappen lades över trekantiga lister fastsatta i takets fallinje. Detta gjordes främst av praktiska skäl. Genom att ha trekantiga lister under takpappens skarvar och sedan täcka dessa med ytterligare papp hindrades regnvatten från att tränga in. En annan fördel var att pappen spikades i listerna och inte direkt i takpanelen. På så sätt påverkades inte pappen av träpanelens rörelser. Produkterna och läggningstekniken som vi använder idag är på alla sätt överlägsna dåtidens lösningar. Därför kan man snabbt konstatera att de praktiska skälen för listtak inte längre är viktigast.

 

Hur vi utför listtäckning

Efter många listtäckningar säger vår erfarenhet att underlagsmaterialet ofta nedprioriteras. Antingen har kundens snickare redan lagt underlagspapp och spikat listerna eller så har underlagsmaterialet inte diskuterats. Därmed ligger ofta lägsta godkända kvalitet som underlagspapp.

Vår lägsta rekommendation för listtäckning är YAP 2200. Ligger ditt tak i ett mer utsatt läge kan vi göra det ännu starkare med en YEP 2500 alternativt YEP 3200. Vad gäller ytskiktet handlar det även här om att, förutom ett skickligt hantverk, välja rätt material. En tumregel hos oss är att ytskiktet ska väga 4 kilogram eller mer per kvadratmeter. Vårt vanligaste tätskikt Derbicolor är en lämplig produkt för en lyckad listtäckning. Valet baseras dock på vilket utseende du vill ha på ditt tak. Om det ska smälta in i övrig gammal bebyggelse eller stå ut från mängden.

 

Vill du fler expertråd och tips vad som måste beaktas vid montering av listtäckning? För mer information eller en prisoffert, kontakta oss gärna här.

Våra styrkor

Stabilt företag

med 30 år i branschen.

Hög kvalitet

där vi erbjuder ett totalåtagande.

Tillförlitliga

med bl.a. tilldelad AAA av Solidet.

(Du får en Trisslott som tack)


Telefon: 0416-123 81
E-post : info@skanska-tak.se


Copyright: 2023 Skånska Tak Entreprenad AB.
Producerad av Mild Media.