Våra fyra ben


ETT företag att hålla reda på

VÅRA FYRA BEN
Skånska Tak AB bygger sin verksamhet kring fyra ben.

 

1. Derbigum

Täta tak läggs med Derbigum, en matta av APP-modifierad asfalt med två bärare: glasfiberväv och polyesterfilt. Derbigum svetsas mot underlaget och skarvarna förseglas. Täta Tak med Derbigum startade ”Takrevolutionen” 1983 och det ligger i dag på 20 milj. kvm svenska tak. Så du kommer i gott sällskap när du går med i vår ”Befrielserörelse”

2. Auktorisation

Täta tak läggs endast av oss auktionerade entreprenörer. Gubbarna har utbildats i produktkundskap och läggningsteknik. Våra montörer är utbildade i leverantörnas egen takskola. De vet att kvalitet skapas på taket av skickliga yrkesmän.

3. Kvalitetssäkring

Täta tak har en unik kvalitetskontroll. Den startar när monteringen börjar och pågår under hela garantitiden. Det betyder att ditt tak är som nytt även efter de 20 åren. Det gör att ditt takägande är utan bekymmer under
överskådlig tid.

4. Garantier

DERBIGUM lämnaren 20-årig garanti för arbete, material och följdskador som
gäller offentliga och kommersiella byggnader samt hyresfastigheter.
Denna garanti lämnas utan självrisk och är självfallet förutbetald.
Den här garantin är unik eftersom det är bara hos Derbigum som arbete och följdskador täcks under hela den 20-åriga garantitiden.
Allt för att våra kunder ska få bekymmersfrihet på taken.
Dessutom lovar vi att en garantireparation skall påbörjas inom två arbetsdagar. 1967 lades det första Derbigumtaket och det är fortfarande tätt och fräscht.
Det ligger över 450 milj. kvm Derbigumtak runt om i världen.)

Våra styrkor

Stabilt företag

med 30 år i branschen.

Hög kvalitet

där vi erbjuder ett totalåtagande.

Tillförlitliga

med bl.a. tilldelad AAA av Solidet.

(Du får en Trisslott som tack)


Telefon: 0416-123 81
E-post : info@skanska-tak.se


Copyright: 2023 Skånska Tak Entreprenad AB.
Producerad av Mild Media.